Aplinka ir kokybės užtikrinimas

„Flexit“ gaminami šiuolaikiniai vėdinimo įrenginiai tiekia švarų ir šviežią orą į gyvenamuosius namus ir komercinius pastatus kartu efektyviai atgaudami šilumą. Taigi „Flexit“ aktyviai prisideda prie mažesnio energijos suvartojimo ir neigiamo poveikio aplinkai bei klimatui mažinimo.

Mūsų gamybos procesas daro labai mažą poveikį aplinkai. Gamyba vyksta naujose energiją taupančiose patalpose, o gamybos procesų metu nėra išmetamų teršalų.

Bendradarbiaujant su perdirbimo įmonėmis, veiklos atliekos rūšiuojamos ir perdirbamos.

Aplinkosaugos aspektai turi įtakos mūsų gaminių medžiagų ir tiekėjų pasirinkimui.

Aplinka

„Flexit“ verslo koncepcija – dirbti dėl sveikesnio ir geresnio patalpų mikroklimato. Kartu mums taip pat svarbu saugoti išorinę aplinką. Todėl nuolat tobuliname:

APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

 • Kurti energiją taupančius ir perdirbamus gaminius.
 • Sumažinti mūsų gamyklų poveikį aplinkai optimaliais gamybos procesais, šaltinių rūšiavimu ir perdirbimu bei efektyviu energijos naudojimu.
 • Renkantis medžiagas ir tiekėjus atsižvelgti į aplinkosauginius aspektus.
 • Vykdant tolesnius veiksmus, nuolat stebėti ir įsitikinti, kad laikomės įstatymų ir teisės aktų, kuriais siekiama sumažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Kokybė

„Flexit“ turi kokybės vadybos sistemą, kuri užtikrins, kad atitiktume aukštus reikalavimus, kuriuos keliame ne tik mes, bet ir mūsų klientai, taip pat siekiame nuolat tobulinti savo procesus.

„Flexit“ gamina ir tiekia produktus bei paslaugas, kurie atitinka arba, pageidautina, viršija klientų poreikius ir lūkesčius:

KOKYBĖS POLITIKA

 • Mes sutelkiame dėmesį į klientą, įsitikindami, kad suprantame jo poreikius ir lūkesčius. Tai taikoma tiek vidaus, tiek išorės klientams.
 • Turime turėti visapusišką procesų vaizdą, kad nuolat juos tobulintume, žiūrėdami į bendrą naudą įmonei, o ne tik į tai, kas geriausia vienam skyriui ar užduočiai.
 • Gerai apgalvoti naujų produktų kūrimo ar produktų tobulinimo procesai užtikrina aukštą kokybę nuo projekto pasiūlymo iki gamybos pradžios (daryti tai nuo pat pradžių).
 • Flexit turi turėti procesą, užtikrinantį atitinkamą mūsų darbuotojų ir klientų mokymą ir tobulėjimą.
 • Kokybė turi būti veiksnys, turintis įtakos tiekėjų pasirinkimui.
 • Kursime ir bendradarbiausime su savo tiekėjais, siekdami gerinti kokybę, keldami jiems tokius pačius reikalavimus, kokius keliame sau.
 • Turime turėti rutiną ir darbo metodus, kurie leistų mums kuo geriau valdyti nukrypimus, kad išvengtume jų pasikartojimo.