Dažniausiai užduodami klausimai

Čia rasite dažniausiai užduodamus klausimus apie „Flexit“ produktus ir sprendimus, suskirstytus į skirtingas kategorijas.

Registruojant rekuperatorių programoje „Flexit Go“, gaunu klaidos pranešimą.

Patikrinkite, ar rekuperatorius prijungtas prie maršrutizatoriaus tinklo kabeliu.

Žiūrėkite vaizdo įrašą apie tai, kaip gaminys registruojamas debesijos paslaugoje:

Iš naujo nustatykite filtro aliarmą ir filtro laikmatį, žr. CI 70 montavimo ir naudojimo instrukcijos 19 psl.:

Jei šviečia vientisas raudonas trikampis, gali kilti problemų su įrenginio rotoriumi. Taip gali būti, pavyzdžiui, dėl atsipalaidavusio diržo, susidėvėjusių šepečių juostelių arba drėgmės/ledo įrenginyje.

Kasmetinės techninės priežiūros metu reikia patikrinti rotorių ir diržą. Žr. savo įrenginio montavimo instrukcijas:

Jei raudonas trikampis nuolat šviečia, o MIN lemputė mirksi, tai gali būti, kad įrenginio temperatūros jutiklis yra sugedęs. Kreipkitės į „NIT“, oficialų „Flexit“ atstovą ir serviso partnerį Lietuvoje nuo 2002 m., Savanorių pr. 151, LT-03150 Vilnius, tel. (370-5) 27 28 552, e-paštu: info@nit.lt arba asmenis, iš kurių pirkote produktą.

Jei mirksi raudonas trikampis, suveikė priešgaisrinis termostatas. Paspauskite įrenginio viduje esantį atstatymo mygtuką ir nustatykite iš naujo valdymo skydelyje. Priešgaisrinis termostatas gali suveikti dėl užsikimšusių filtrų. Patikrinkite ir pakeiskite filtrus, jei jie užteršti. Svarbu, kad būtų naudojami originalūs „Flexit“ filtrai.

Patikrinkite žalią diodą ant plokštės. Jis turėtų greitai mirksėti žalia šviesa (5 Hz).
Pabandykite atjungti bet kokią papildomą įrangą.
Pabandykite valdymo skydelį prijungti tiesiogiai prie trumpo laido virš įrenginio. Patikrinkite plokščią kabelį valdymo skydelio viduje.
Nepamirškite iš naujo paleisti įrenginio kiekvieną kartą, kai vėl prijungiate valdymo skydelį.

Jei esate galutinis vartotojas, kuriam reikia pagalbos, kreipkitės į „NIT“, oficialų „Flexit“ atstovą ir serviso partnerį Lietuvoje nuo 2002 m., Savanorių pr. 151, LT-03150 Vilnius, tel. (370-5) 27 28 552, e-paštu: info@nit.lt arba asmenis, iš kurių pirkote produktą.

Mūsų įrenginyje nėra sumontuotas išmetamo oro jutiklis, todėl jei jis nebus įrengtas papildomai, įrenginį suaktyvinus, gausite aliarmą. Norėdami atsikratyti aliarmo, eikite į „Nustatymai“(Settings)->; „Pažangus vartotojas“ (Advanced User)->; „Įveskite kodą 1000“ (enter code 1000)->; „Konfigūracija“ (Configuration)->; „Jutikliai“(Sensors)->; „Išmetimo oro jutiklis (Exhaust air sensor)“.

Čia jūs nustatote išmetimo oro jutiklį į „OFF“ įrenginio aktyvinimo „Activation“ metu.

Patikrinkite, ar tinkamai prijungti pliusas ir minusas. Tada patikrinkite, ar T15 jungtis yra ant plokštės.

Jei esate galutinis vartotojas, kuriam reikia pagalbos, kreipkitės į „NIT“, oficialų „Flexit“ atstovą ir serviso partnerį Lietuvoje nuo 2002 m., Savanorių pr. 151, LT-03150 Vilnius, tel. (370-5) 27 28 552, e-paštu: info@nit.lt arba asmenis, iš kurių pirkote produktą.

Trys laidai įrenginio viršuje.
Iš juodo laido išeina rudas ir baltas laidai.
Ši funkcija įjungia abiejų ventiliatorių priverstinį režimą.

Jei esate galutinis vartotojas, kuriam reikia pagalbos, kreipkitės į „NIT“, oficialų „Flexit“ atstovą ir serviso partnerį Lietuvoje nuo 2002 m., Savanorių pr. 151, LT-03150 Vilnius, tel. (370-5) 27 28 552, e-paštu: info@nit.lt arba asmenis, iš kurių pirkote produktą.

Suveikė priešgaisrinis termostatas. Iš naujo nustatykite priešgaisrinį termostatą.
Prastas oro srautas per įrenginį dažnai yra priešgaisrinio termostato suveikimo priežastis.
Patikrinkite filtrus ir, jei reikia, pakeiskite.
Taip pat patikrinkite išorines oro įsiurbimo groteles ant sienos ir įsitikinkite, kad jos neužsikimšusios ar neuždengtos.

Jei esate galutinis vartotojas, kuriam reikia pagalbos, kreipkitės į „NIT“, oficialų „Flexit“ atstovą ir serviso partnerį Lietuvoje nuo 2002 m., Savanorių pr. 151, LT-03150 Vilnius, tel. (370-5) 27 28 552, e-paštu: info@nit.lt arba asmenis, iš kurių pirkote produktą.

3 laidai įrenginio viršuje.
Žalias ir baltas laidai išeina iš juodo laido.
Ši funkcija įjungia priverstinį oro tiekimą.

Jei esate galutinis vartotojas, kuriam reikia pagalbos, kreipkitės į „NIT“, oficialų „Flexit“ atstovą ir serviso partnerį Lietuvoje nuo 2002 m., Savanorių pr. 151, LT-03150 Vilnius, tel. (370-5) 27 28 552, e-paštu: info@nit.lt arba asmenis, iš kurių pirkote produktą.

Jis gali būti neteisingai prijungtas prie slėgio jungiklio. Prijungimas turi vykti taškuose 2 ir 3. Jei jis bus prijungtas prie 1 ir 3 taškų, slėgio jungiklis veiks priešingai.

Jei esate galutinis vartotojas, kuriam reikia pagalbos, kreipkitės į „NIT“, oficialų „Flexit“ atstovą ir serviso partnerį Lietuvoje nuo 2002 m., Savanorių pr. 151, LT-03150 Vilnius, tel. (370-5) 27 28 552, e-paštu: info@nit.lt arba asmenis, iš kurių pirkote produktą.

Patikrinkite, ar vamzdelis prijungtas prie tinkamo nipelio. Jis turi būti prijungtas prie slėgio jungiklio pliuso, jei jis matuoja slėgį už variklio, ir prie neigiamo, jei jis matuoja slėgį prieš variklį. Taip pat patikrinkite, ar nė vienas nipelis nėra užkimštas.

Jei esate galutinis vartotojas, kuriam reikia pagalbos, kreipkitės į „NIT“, oficialų „Flexit“ atstovą ir serviso partnerį Lietuvoje nuo 2002 m., Savanorių pr. 151, LT-03150 Vilnius, tel. (370-5) 27 28 552, e-paštu: info@nit.lt arba asmenis, iš kurių pirkote produktą.

Slėgio jungiklio slėgis tikriausiai nustatytas per žemai, todėl jis per lengvai įsijungia. Pabandykite padidinti slėgio jungiklio vertę (paprastai 40Pa yra tinkamas nustatymas).

Jei esate galutinis vartotojas, kuriam reikia pagalbos, kreipkitės į „NIT“, oficialų „Flexit“ atstovą ir serviso partnerį Lietuvoje nuo 2002 m., Savanorių pr. 151, LT-03150 Vilnius, tel. (370-5) 27 28 552, e-paštu: info@nit.lt arba asmenis, iš kurių pirkote produktą.

Ar galima priversti ventiliatorių su drėgmės jutikliu veikti nepertraukiamai, kol ON/OFF jungikliu išjungsite maitinimą?

Drėgmės valdomi ventiliatoriai su laikmačiais (TH) jungiami išoriniu jungikliu tarp L ir LT pagal vartotojo vadove pateiktas instrukcijas. Kol jungiklis įjungtas, ventiliatorius veikia tol, kol išjungiamas. Kai jis išjungtas, ventiliatorių įjungia drėgmės jutiklis.

DĖMESIO! Ventiliatoriai su įmontuotu drėgmės jutikliais ir laikmačiais yra skirti ventiliacijai pagal poreikį. Jei norite nepertraukiamo veikimo, rekomenduojame rinktis tam skirtus ventiliatorius: „Flexit Pro7“ ir „Flexit Vario“. Jų energijos sąnaudos mažesnės ir triukšmo lygis mažesnis nepertraukiamo veikimo metu.

Visų „Flexit“ buitinių vonios kambario ventiliatorių diapazoną rasite čia >>

Kai buitiniai vonios kambario ventiliatoriai turi būti montuojami prie lubų, daugiausia reikėtų naudoti 125 mm modelius, nes jų našumas yra didesnis nei 100 mm modelių.

Išimtis – 100TT modelis, nes jis skirtas didesniam ortakių pasipriešinimui. Artikulo numeris 400059.

Visų „Flexit“ buitinių vonios kambario ventiliatorių diapazoną rasite čia >>

Našumas mažėja didėjant ortakio pasipriešinimui, o montuojant lubose ortakio ilgis dažnai būna ilgesnis nei tuo atveju, jei išmetimo vamzdis būtų išvedamas per išorinę sieną. Vonios ventiliatoriai 100 mm turėtų turėti ištraukimą tiesiai per išorinę sieną.

Tik „Flexit“ vonios kambario ventiliatoriai 125 mm ir 100TT tinka montuoti lubose (iki 4-5 metrų ilgio ortakio). Jei ortakio ruožas ilgesnis, vietoj jo reikėtų rinktis kanalinį ventiliatorių.

Visų „Flexit“ buitinių vonios kambario ventiliatorių diapazoną rasite čia >>

Jungiklis jungiamas per ventiliatoriaus L ir LT. Paspaudus impulsinį jungiklį, ventiliatorius įsijungia ir veikia tiek laiko, kiek nustatyta ventiliatoriaus laikmačiu (2-30 minučių).

Jei esate galutinis vartotojas, kuriam reikia pagalbos, kreipkitės į „NIT“, oficialų „Flexit“ atstovą ir serviso partnerį Lietuvoje nuo 2002 m., Savanorių pr. 151, LT-03150 Vilnius, tel. (370-5) 27 28 552, e-paštu: info@nit.lt arba asmenis, iš kurių pirkote produktą.

Buitinių vonios ventiliatorių garantijos laikotarpis yra 2 metai.

Taip gali būti dėl to, kad į vidų patenkantis šaltas oras ir drėgnas oras nepasiekia drėgmės jutiklio. Tai galima išspręsti naudojant atbulinio oro srauto sklendę arba orlaidę su žaliuzėmis ant išorinės sienos.

Jei esate galutinis vartotojas, kuriam reikia pagalbos, kreipkitės į „NIT“, oficialų „Flexit“ atstovą ir serviso partnerį Lietuvoje nuo 2002 m., Savanorių pr. 151, LT-03150 Vilnius, tel. (370-5) 27 28 552, e-paštu: info@nit.lt arba asmenis, iš kurių pirkote produktą.

Taip gali nutikti dėl šalto oro, kad drėgnas oras nepasiektų drėkintuvo. Galima išspręsti su užpakaliniu amortizatoriumi. Galbūt žaliuzių vožtuvas išorinėje sienoje.

Jei esate galutinis vartotojas, kuriam reikia pagalbos, kreipkitės į „NIT“, oficialų „Flexit“ atstovą ir serviso partnerį Lietuvoje nuo 2002 m., Savanorių pr. 151, LT-03150 Vilnius, tel. (370-5) 27 28 552, e-paštu: info@nit.lt arba asmenis, iš kurių pirkote produktą.

Centrinis dulkių siurblys prastai siurbia. Ką turėčiau daryti?

Patikrinkite maišelį ir filtrą centriniame dulkių siurblyje.
Jei maišelis ir filtras yra geri, pabandykite atjungti visus vamzdžius nuo mašinos ir paleiskite jį be prijungtų vamzdžių.
Jei mašina siurbia taip, kaip turėtų, vadinasi, kur nors vamzdynų sistemoje yra užsikimšimas. Tuomet vamzdžius reikia išvalyti.

Pradėkite pakeisdami baterijas žarnos rankenoje. Jei tai nepadeda, išbandykite šiuos veiksmus:

1. Atjunkite maitinimą nuo elektros lizdo.

2. Vėl įkiškite kištuką į elektros lizdą ir paspauskite ON/OFF mygtuką ant žarnos rankenos 10 sekundžių arba tol, kol mašina įsijungs. Tai turi būti padaryta per 60 sekundžių nuo dulkių siurblio prijungimo.

Tai taikoma CVR centrinių dulkių siurblių modeliams.

Čia rasite įvairių Flexit CVR modelių >>

Jei turite CV centrinį dulkių siurblį arba senesnį centrinio dulkių siurblio modelį, kuris neįsijungia, žr. atsakymą į žemiau pateiktą klausimą.

Pabandykite metaliniu daiktu užtrumpinti du metalinius kaiščius siurbimo lizduose. Jei jis įsijungia, vadinasi, problema yra jūsų žarnoje. Jei neįsijungia, tą patį galite padaryti dulkių siurblio gale, kur įeina valdymo laidai. Jei jis įsijungia, vadinasi, problema yra laidai nuo kontaktų. Jei jis neužsiveda, problema yra mašinoje.

Jei turite naujesnę “Flexit” centrinio dulkių siurblio versiją (CVR modelį) ir jis neįsijungia, žr. atsakymą į aukščiau pateiktą klausimą.

Jei centrinis dulkių siurblys įsijungia iš karto po sustojimo, jis reaguoja į užsikimšusius vamzdžius.
Pabandykite paleisti mašiną neprijungę vamzdžių sistemos. Jei ji įsijungia, vadinasi, vamzdžiai yra užsikimšę / iš dalies užsikimšę. Jei ji iš karto neįsijungia, gali būti, kad suveikia dėl perkaitimo. Patikrinkite maišelį / filtrą ir pabandykite paleisti mašiną neprijungę vamzdžių.

Lanksčios žarnos gali būti naudojamos tiek CVR, tiek CV, tiek senesniems centrinių dulkių siurblių modeliams:

 

Vienam dulkių siurbliui su belaidžiu ryšiu galite turėti iki 5 žarnų rinkinių.

Jei nuo dulkių siurblio iki siurbimo lizdų nutiesti žemos įtampos laidai, taip pat galite naudoti „Entry“ žarnų rinkinį su ON/OFF mygtuku.

Po 20 darbo valandų centrinis dulkių siurblys rodo, kad maišelis yra pilnas.

Norėdami iš naujo nustatyti šį pranešimą, turite nueiti prie paties dulkių siurblio ir palaikyti nuspaustą įjungimo mygtuką. Tuomet dulkių siurblys įsijungs ir sustos pats (4-6 sekundes). Po to skaitiklis iš naujo nustatomas ir pranešimas vėl pasirodys tik po dar 20 darbo valandų.

Tai taikoma tik CVR centriniams dulkių siurbliams.

Žr. montavimo vadovo (pdf) 13 psl. >>

Jei jis įsijungia, nors vakuuminė žarna neprijungta, žemos įtampos kabelis (kabelis nuo mašinos iki siurbimo kontaktų) gali būti kažkur užtrumpintas.
Pabandykite atjungti žemos įtampos kabelį įrenginio gale. Jei tada jis sustoja, gedimas yra viename iš siurbimo kontaktų arba pačiame kabelyje.
Jei jis vis tiek nesustoja, gali būti, kad problema yra su greitojo atleidimo įtaisu ant mašinos arba su pačia mašina.

Tai taikoma CV ir senesniems centrinių dulkių siurblių modeliams. Netaikoma CVR modeliams.

Robotas dulkių siurblys palaiko tik 2,4 Ghz dažnių juostą.

Kaip užregistruoti EcoNordic debesijos paslaugoje?

Norint užregistruoti produktą debesies paslaugoje, būtina, kad jūsų produktas ir mobilusis įrenginys būtų prijungti prie interneto.

Žr. EcoNordic naudotojo vadovo 11 puslapį.

EcoNordic – tai gaminys, kuris vienu įrenginiu patenkina kelis poreikius: šildymą, subalansuotą vėdinimą ir buitinio vandens pašildymą.

Šilumos siurblys, patenkinantis buitinio vandens ir šilumos poreikius, praktiškai yra oras-vanduo šilumos siurblys be lauko bloko.

Vėdinimo modulis sulaiko šilumą sename ore, kuris ištraukiamas iš gyvenamosios patalpos. Ši šiluma naudojama naujam, švariam ir šviežiam orui pašildyti pakeliui į gyvenamąją patalpą. Likusi šilumos dalis perduodama šilumos siurblio moduliui.

Šilumos siurblyje kaip šaldymo agentas naudojamas CO2. To privalumas yra tas, kad jis nekenkia aplinkai ir nedaro poveikio klimatui.

Yra keletas privalumų. Esminis skirtumas yra tas, kad „EcoNordic“ naudoja aplinkai nekenksmingą šaldymo agentą (CO2), kuris yra pranašesnis gaminant karštą vandenį. Kviečiame palyginti mūsų karšto vandens šildymo našumą su mūsų konkurentų įrenginiu našumu.

Kitas svarbus skirtumas yra tas, kad „EcoNordic“ turi subalansuoto vėdinimo įrenginį.

Kaina ir atsipirkimo laikotarpis.

Geoterminis šilumos siurblys su subalansuoto vėdinimo moduliu yra labai efektyvus ir tikriausiai reikš šiek tiek mažesnes energijos sąnaudas per metus.
Tačiau laikui bėgant sutaupymai neatitinka papildomų išlaidų, patiriamų įrengiant gruntinį šilumos siurblį.

Didžiausia sumontuota galia yra 6,4 kW.

„EcoNordic“ yra pritaikyta BBR, o paleidžiant galima sukonfigūruoti mažesnę įdiegtą galią.

Naudojant CO2 kaip šaltnešį, EcoNordic labai efektyviai gamina karštą vandenį. EcoNordic turi A+ energetinę klasę XL buitinio vandens skyriuje. Tikslūs kiekiai priklauso nuo to, kiek karšto vandens yra bakelyje (197 litrai), kokiu režimu veikiate (Eco ar Comfort) ir kaip greitai užpildysite vonią.

Šalto vandens temperatūra namuose taip pat turi įtakos. Į viską įvertinus ir darant prielaidą, kad bakas užpildytas 90-95 %, su 65 laipsnių karštu vandeniu galima nuleisti iki 350 litrų 40 laipsnių vandens. Jei prieš išpilstydami įjungsite Boost režimą, galima iki 400 litrų.

Visus elektros prijungimus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.
Gaminys turi būti prijungtas prie 400 V trifazio su visų polių jungikliu ir įžeminimo jungikliu. Įžeminimo grandinės pertraukiklis turi būti B tipo.

Gaminį alternatyviai galima konvertuoti į 230 V trifazį, žr. instrukcijas.

GWP yra šiltnamio efektą sukeliančių dujų gebėjimo prisidėti prie šiltnamio efekto ir visuotinio atšilimo matas. Kuo didesnis skaičius, tuo blogiau.
Jis lyginamas su įprastu anglies dioksidu, kurio vertė yra 1 – būtent tai mes naudojame EcoNordic.

F-dujų reglamentas S17/2014 buvo parengtas ES ir jam keliami vis aukštesni reikalavimai, todėl sumažėjo paklausa ir padidėjo mokesčiai už aplinkai kenksmingas dujas.

Jei instaliacija reguliuojama ir temperatūra nukrypsta tik atskirose patalpose, reguliuojamas srautas esamam (-iems) šildymo kontūrui (-ams):

Jei atskirose patalpose per šalta: padidinkite srautą esamiems šildymo kontūrams.

Jei atskirose patalpose per karšta: Sumažinkite srautą esamiems šildymo kontūrams.

Jei turite klausimų apie srauto reguliavimą, kreipkitės į montuotoją.

Jei esant tam tikrai lauko temperatūrai būna per karšta/per šalta, lygiagrečiai nekeiskite arba nekeiskite kambario temperatūros vertės.

Tada eikite į šilumos kreivės nustatymus ir “nutraukite / pakeiskite” šilumos kreivę ( žr. montavimo instrukciją ) ties temperatūra (-omis), kurioje (-iose) atsiranda nuokrypis, paprastai iššūkis būna nuo +5 C iki -5 C.

Šį reguliavimą turės atlikti galutinis klientas, nes tai yra ilgalaikis reguliavimas.

Kaip užsisakyti filtrus?

Dėl filtrų užsakymo kreipkitės į „NIT“, oficialų „Flexit“ atstovą ir serviso partnerį Lietuvoje nuo 2002 m., Savanorių pr. 151, LT-03150 Vilnius, tel. (370-5) 27 28 552, e-paštu: info@nit.lt arba asmenis, iš kurių pirkote produktą.

Įrenginio modelis nurodytas įrenginio vidinėje pusėje esančioje tipo lentelėje.

Dėl filtrų užsakymo kreipkitės į „NIT“, oficialų „Flexit“ atstovą ir serviso partnerį Lietuvoje nuo 2002 m., Savanorių pr. 151, LT-03150 Vilnius, tel. (370-5) 27 28 552, e-paštu: info@nit.lt arba asmenis, iš kurių pirkote produktą.

Geltona lemputė valdymo skydelyje įsijungia automatiškai kas šešis mėnesius. Tai priminimas, kad reikia patikrinti filtrus. Filtrų naudojimo laikas yra ribotas. Kaip dažnai keisti filtrą priklauso nuo tos vietos oro užterštumo lygio. Apskritai rekomenduojame filtrą keisti kartą per metus, geriausia rudenį, pasibaigus žiedadulkių sezonui. Vietose, kuriose daug dalelių ir užterštumo, filtrą reikia keisti pavasarį ir rudenį.

Pakeitus filtrą, įspėjimą galima nustatyti iš naujo. Kaip tai padaryti, priklauso nuo to, kokį valdymo skydelį turite.

Įvairių valdymo skydelių vartotojo vadovą žiūrėkite čia:

Remontuoju virtuvę ir man reikia naujo gartraukio. Nesu tikras, kuris modelis tinka mano vėdinimo įrenginiui?

Galite naudoti šiuos gartraukių modelius >>

Norėdami pasikonsultuoti dėl gartraukio modelio tinkamumo, kreipkitės į „NIT“, oficialų „Flexit“ atstovą ir serviso partnerį Lietuvoje nuo 2002 m., Savanorių pr. 151, LT-03150 Vilnius, tel. (370-5) 27 28 552, e-paštu: info@nit.lt arba asmenis, iš kurių pirkote produktą.

Kokį mini rekuperatorių turėčiau naudoti?

Norėdami rasti mini rekuperatorių, tinkantį jūsų namams, galite perskaityti mūsų brošiūrą.

Įvairių modelių garso duomenys pateikti mini rekuperatorių brošiūros 11 puslapyje:

„Roomie Dual“ galima montuoti į sienas, kurių storis nuo 280 mm iki 500 mm.
„Roomie One“ galima montuoti į sienas, kurių storis nuo 240 iki 500 mm.
„Roomie One“ galite montuoti išorinį dangtį, skirtą plonesnėms sienoms, kurių storis iki 150 mm. Priedo art. nr. 116003.

Čia galite pamatyti vaizdo įrašą, kaip įrengti mini rekuperatorių:

Taip, mini rekuperatorius gali būti naudojamas miegamuosiuose kambariuose. Tačiau norėtume atkreipti dėmesį, kad mini rekuperatoriai skleidžia triukšmą, o garso suvokimas yra individualus.
Ventiliatoriai mini rekuperatoriuose keičia oro kryptį kas 70 sekundžių perdirbimo režimu (ne vėdinimo režimu).
Ventiliatoriai sustoja prieš keisdami kryptį, o tai skleidžia pastebimus garso lygio pokyčius. Į tai reikėtų atsižvelgti prieš įrengiant mini rekuperatorių miegamajame.

Skaitykite brošiūrą apie Flexit mini rekuperatorius:

Iš rotoriaus sklinda triukšmas. Kas negerai?

Tikėtina priežastis – rotoriaus diržas slysta nuo skriemulio krašto. Taip dažnai nutinka, kai diržas yra per laisvas. Taip pat galima priežastis – ledas rotoriuje arba per didelė drėgmė įrenginyje. Sprendimas – priveržti arba pakeisti diržą (priklausomai nuo jo amžiaus). Turėkite omenyje, kad esant didelei drėgmei namuose svarbu priverstinai vėdinti, kad įrenginyje nepatektų drėgmės.

Jei esate galutinis vartotojas, kuriam reikia pagalbos, kreipkitės į „NIT“, oficialų „Flexit“ atstovą ir serviso partnerį Lietuvoje nuo 2002 m., Savanorių pr. 151, LT-03150 Vilnius, tel. (370-5) 27 28 552, e-paštu: info@nit.lt arba asmenis, iš kurių pirkote produktą.

Taip gali būti dėl užsikimšusių filtrų. Patikrinkite filtrus ir, jei reikia, pakeiskite. Svarbu, kad būtų naudojami originalūs Flexit filtrai.

Jei triukšmas sklinda iš šilumokaičio, tai gali būti dėl atsipalaidavusio diržo. Užveržkite diržą

Jei esate galutinis vartotojas, kuriam reikia pagalbos, kreipkitės į „NIT“, oficialų „Flexit“ atstovą ir serviso partnerį Lietuvoje nuo 2002 m., Savanorių pr. 151, LT-03150 Vilnius, tel. (370-5) 27 28 552, e-paštu: info@nit.lt arba asmenis, iš kurių pirkote produktą.

Įsitikinkite, kad įrenginys veikia “HOME” režimu. Negalite perjungti „MAN/AUTO“ režimo, jei įrenginys veikia „AWAY“ režimu.

Žr. CI70 montavimo ir naudojimo instrukciją:

Rekuperatoriaus modelis nurodytas įrenginio vidinėje pusėje esančioje etiketėje.

„Flexit“ vėdinimo įrenginiuose įrengtas besisukantis šilumokaitis, kuris išnaudoja ištraukiamame ore esančią šilumą, kad ji nebūtų prarandama iš patalpų.

Besisukantis šilumokaitis sukonstruotas aplink besisukantį ratą, sudarytą iš išlankstytų aliuminio profilių, kuriame karštas išmetamas oras šildo rotorių, o šis – šaltą tiekiamą orą. Įrenginiai pasižymi dideliu efektyvumu, nes susigrąžinama iki 85 % vėdinimo ore esančios šilumos.

Rotaciniam šilumokaičiui būdingi nedideli slėgio kritimai, dėl kurių sumažėja ventiliatoriaus galios poreikis (SFP) ir triukšmo lygis. „Flexit” vėdinimo įrenginio rotorius valdomas pagal poreikį, t. y. jo greitis didinamas ir mažinamas priklausomai nuo šilumos poreikio.

„Flexit” vėdinimo įrenginiai tinkami šaltam Šiaurės šalių klimatui, nes juose įdiegta patentuota atitirpinimo funkcija, neleidžianti rotoriui užšalti esant žemai lauko temperatūrai. Rotoriaus varikliui suteikta IP65 klasė, užtikrinanti papildomą eksploatavimo saugumą.

Rotoriaus privalumai

Geriausiai tinka šaltam Šiaurės šalių klimatui
Alternatyva su didžiausiu metiniu efektyvumu
Atitirpinimui nereikia pirminio šildytuvo
Mažas slėgio perkrytis per rotorių, todėl sumažėja ventiliatoriaus galios poreikis (SFP) ir sumažėja triukšmo lygis
Didelis efektyvumas: iki 85% vėdinimo ore esančios šilumos sugrąžinama

Karštomis vasaros dienomis lauko temperatūra greitai pakyla, todėl tam tikrais laikotarpiais dėl šiluminės inercijos patalpose būna vėsiau. Tuo metu tiekiamas oras atvėsinamas vėsesniu grįžtamuoju oru. Vėsinimo rekuperacija padeda sulėtinti temperatūros kilimą namuose karštomis dienomis ir yra standartinė Nordic funkcija.

Naktį, kai patalpų oras yra šiltesnis už lauko orą, vėsesnis lauko oras vėsina namus, t. y. laisvasis/naktinis vėsinimas (vasaros naktinis vėsinimas). Laisvas/ naktinis vėsinimas padeda sumažinti šiltą vidaus patalpų temperatūrą namuose daugiausia naktį ir prireikus įjungiamas programėlėje „Flexit GO“.

Šios dvi funkcijos papildo viena kitą ir prisideda prie malonesnio patalpų klimato karštomis vasaros dienomis.

Laisvas/Naktinis vėsinimas
Jei ištraukiamo oro temperatūra yra aukštesnė už lauko temperatūrą ir viršija norimą kontrolinę vertę, funkcija įjungiama. Kai funkcija įjungta, oro kiekis padidinamas iki padėties AUKŠTAS (HIGH), dėl to padidėja oro mainai ir sumažėja patalpų temperatūra namuose.

Jei lauko temperatūra tampa per žema (žemesnė už nustatytąją), funkcija išjungiama.

Normalaus standartinio veikimo (be laisvojo vėsinimo) metu naudojama įprasta norima tiekiamo oro temperatūra su įprastu oro srautu, o tai neužtikrina atitinkamo vėsinimo efekto.

Laisvojo vėsinimo funkcija turi būti įjungta „Flexit GO“ programėlėje.

Vėsinimo atkūrimas
Jei patalpos temperatūra (grįžtančio oro) yra vėsesnė nei lauko oro temperatūra, besisukantis šilumokaitis naudojamas vėsesniam grįžtančiam orui atgauti, kad atvėsintų paimamą iš lauko šiltesnį orą. Taip karštomis vasaros dienomis sumažėja temperatūros padidėjimas namo viduje.

Normalaus standartinio veikimo metu (be vėsinimo rekuperacijos), šiltas lauko oras pučiamas tiesiai į namą, todėl temperatūra viduje kyla greičiau.

Gaminys pristatomas su įjungta vėsinimo rekuperacijos funkcija.

Pagal poreikį valdomas vėdinimas užtikrina būtent tokį vėdinimą, kokio reikia tuo metu, pagerina oro kokybę ir taupo energiją.

Standartinio bazinio vėdinimo pakanka, kad būtų pašalinti namuose gyvenančių žmonių susidarantys nešvarumai ir palaikyta gaiva svetainėje ir miegamajame įprasto buvimo namuose metu.

Jei turite daug svečių, turėtumėte padidinti/sustiprinti vėdinimą, kad pašalintumėte anglies dvideginio (CO2) perteklių. Per didelis anglies dioksido kiekis, be kita ko, gali sukelti nuovargį ir galvos skausmus.

Prausiantis duše, džiovinant skalbinius ar gaminant maistą taip pat reikėtų padidinti/priverstinai forsuoti vėdinimą, tada pašalinamas drėgmės perteklius, kad jis nesusikondensuotų ir nesukeltų drėgmės žalos namuose.

Kai šeimos nėra namuose, oro srautą namuose galima sumažinti. Sumažinus oro srautus, kai namuose niekas negyvena, sutaupoma ir energijos, ir šildymo išlaidų.

Naudodami „Flexit“ pagal poreikį valdomos ventiliacijos priedus galite lengvai pritaikyti vėdinimą prie namų poreikių, pavyzdžiui, su drėgmės šalinimo, vėdinimo, malkinės krosnelės padėties ir kt. funkcijomis.

CO2, drėgmės ar judėjimo stebėjimo jutikliai siunčia signalus į vėdinimo įrenginius, kurie reguliuoja vėdinimą pagal poreikius. Tai padeda užtikrinti geresnį patalpų mikroklimatą.

Įvairūs priedai

Visus priedus taip pat galima valdyti iš Flexit GO programėlės.

Subalansuotas vėdinimas (FTX) yra efektyviausias vėdinimo būdas šiandieninėje rinkoje. Ištraukiamo oro šilumos energija perduodama ir šildo tiekiamą per besisukantį šilumokaitį orą. Maždaug 85 % šilumos grąžinama naudojant energiją taupančius ventiliatorius, o tai reiškia didelį energijos taupymą.

Daugiabučiuose namuose vėdinimas gali būti įrengiamas dviem skirtingais būdais: kaip decentralizuotas vėdinimas su FTX įrenginiu kiekviename bute arba su centralizuotu FTX įrenginiu, aptarnaujančiu kelis butus.

Decentralizuoto vėdinimo privalumai:
Naudojant decentralizuotą vėdinimą, vėdinimo įrenginys yra bute ir visa vėdinimo sistema yra atskira kiekvienam butui.

Vėdinimas vyksta per vieną ir tą pačią šachtą,  o tai reiškia mažesnes išlaidas šachtos izoliavimui.

Kiekviename bute pagal poreikį reguliuojamas vėdinimo srautas ir patalpų temperatūra, o tai užtikrina geresnį patalpų klimatą ir geriausią energijos vartojimo efektyvumą. Kitas privalumas yra tai, kad tarp butų nesiskleidžia kvapas, o tai prisideda prie sveiko pastato.

„Nordic“ serija yra lengvai valdoma Flexit GO programėlė. Prisijungus prie debesies paslaugos galima nuotoliniu būdu stebėti ir aptarnauti iš Flexit. Tai padeda užtikrinti ekonomiškai efektyvią techninę priežiūrą ir aptarnavimą.

„Flexit“ siūlo daugybę skirtingų vėdinimo įrenginių modelių namams, pritaikytų konkrečiai vietai.

S modelius galima pastatyti vertikaliai ant sienos, ant grindų arba pakabinti ant lubų. Įrenginius galima montuoti tiek šiltose, tiek šaltose patalpose.
Flexit Nordic S yra trijų skirtingų dydžių: S2, S3 ir S4.
Nordic S2 ir S3 yra specialiai suprojektuoti taip, kad atitiktų reikalavimus, taikomus montavimui 600 mm modulyje.

CL modeliai skirti montuoti palėpėje, šaltose patalpose, tačiau gali būti montuojami ir pakabinamose lubose. Įrenginys yra mažas ir lankstus, nedidelio aukščio ir nedidelio svorio, todėl jį paprasčiau parengti ir sumontuoti. Įrenginys taip pat optimaliai tinka senesniems vėdinimo įrenginiams pakeisti.

Rekuperatorius taip pat galima montuoti ant lubų, sienos arba guldyti/ statyti ant grindų, pavyzdžiui, techninėje patalpoje.
“Flexit Nordic CL” yra trijų dydžių: CL2, CL3 ir CL4.
CL modeliai gali būti tiek dešininės, tiek kairinės versijos, o tai prisideda prie lengvesnio ortakių pakabinimo ir prie to, kad vėdinimo įrenginį galite greitai ir veiksmingai pasuktį į jums reikalingą pusę. Naudodami konfigūruojamas duris taip pat galite pasirinkti, kuria kryptimi durys turi atsidaryti.

CL modeliai taip pat gali būti montuojami diskretiškai viename lygyje su lubomis.

Vėdinimo įrenginys su integruotu gartraukiu
Virš viryklės montuojamas vėdinimo įrenginys Flexit KS3 su integruotu gartraukiu.