Pasiruošę ateičiai

žmogus žvelgia pro žiūronus į tolį

„Flexit“ su dideliu entuziazmu ir jauduliu žvelgia į ateitį, kur pokyčių tempas nuolat spartėja. Jau daugiau nei 40 metų kompanija „Flexit“ yra pirmaujanti patalpų vėdinimo technologijų tiekėja namams šaltame Šiaurės šalių klimate.

Tai buvo plėtra, kuri 70-aisiais prasidėjo nuo paprastų sieninių vožtuvų ir natūralaus vėdinimo per 80-ųjų ir 90-ųjų mechaninę ištraukiamąją ventiliaciją iki šiandieninių pažangių vėdinimo sistemų, kurios sugrąžina didžiąją dalį išmetamo oro šilumos. Per visus šiuos metus „Flexit“ užėmė pirmaujančią poziciją tyrimų ir plėtros srityje glaudžiai bendradarbiaudama su „Sintef“ Norvegijoje. „Flexit“ nustatė rinkos standartus techninėmis naujovėmis, patentais ir inovatyviais sprendimais, kurie užtikrina gerą patalpų klimatą ir taupo energiją.

Nuolat spartėjant pokyčių tempui, „Flexit“ žiūri į ateitį su dideliu entuziazmu ir jauduliu. ES reikalavimai, nauji įstatymai, reglamentai ir standartai didina iššūkius. Šiandien namams sunaudojama tik dalis energijos, kurią sunaudojo namai, statyti 70-aisiais. Tuo metu vėdinimas vyko nesandariuose pastatuose, esant dideliems oro nuotėkiais. Šiandien turime labai sandarius ir gerai izoliuotus pastatų korpusus, kurie apsaugo nuo nepageidaujamų nuotėkių ir apsaugo nuo energijos nuostolių. Šiems pastatams reikalingos modernios ir tvirtos vėdinimo sistemos, sukurtos taip, kad atitiktų Šiaurės šalių klimatą.

Vos per kelerius metus nuo griežtų energetinių reikalavimų pasyviesiems namams, judame prie „beveik nulinės energijos namų“ ir dar toliau prie „pliusinės energijos namų“. Todėl orientuojamės į energetiškai neutralius pastatus, kurie apsirūpina energija ir gali grąžinti tiek energijos, kiek sunaudoja.

„Žaliasis kursas“ reiškia, kad energijos suvartojimas pastatuose, kuris sudaro 40 % visų mūsų suvartojamos energijos, turi būti gerokai sumažintas. Mūsų filosofija yra ta, kad energija, kurią sutaupote ir todėl nepanaudojate, yra aplinkai nekenksmingiausia energija.

„Flexit“ siekia toliau plėtoti ir stiprinti savo, kaip energetiškai efektyvių namų mikroklimato sprendimų lyderės, pozicijas. Žmonėms, norintiems gyventi itin energiją taupančiuose ir aplinką tausojančiuose namuose, turi būti garantuotas geras, sveikatą tausojantis patalpų klimatas.

„Flexit“ laikome pagrindiniu savo uždaviniu užtikrinti gerą patalpų oro kokybę, kuri būtina gerai sveikatai, ir tuo rūpindamiesi investuojame nemažas sumas į produktų kūrimą, kurių plėtra kartu su „žaliuoju kursu“ esame suinteresuoti visi.

Investavome į visiškai naujas laboratorijų patalpas ir plačiai bendradarbiaujame tyrimų ir plėtros srityje, be kitų, su SINTEF Energy Research*. Visos šios investicijos užtikrins, kad „Flexit“ būtų pageidaujamas ir pirmaujantis partneris, užtikrinantis gerą patalpų mikroklimatą mūsų pastatuose ir namuose. Privalome užtikrinti ekonomiškus pastatus statybos etape ir energiškai efektyvius pastatus eksploatacijos etape.

  • SINTEF yra didžiausia nepriklausoma tyrimų organizacija Skandinavijoje